Aktualnie znajdujesz się na : Promocje i rabaty

Płatności PayPal

Kosmeteria - Eksperci Urody

Ważne informacje

  • Poczta Polska:
    przedpłata - 0,00zł - 14,50zł
    pobranie - od 10,50zł - 20,00zł

     Promocje, rabaty i zniżki:

Atrakcyjne obniżki na produkty

Jednorazowe rabaty kwotowe

Okresowe zniżki dla stałych klientów i nie tylko!

Przeczytaj więcej jak możesz zrobić zakupy jeszcze taniej!

 


Sklep zastrzega sobie prawo do wysyłania maili informujących o przyznanych zniżkach i rabatach oraz czasie ich trwania do swoich Klientów.

 

Sklep stale prowadzi 3 różne formy promocji w sklepie

a)      Obniżki produktów- widoczne na każdej stronie z produktami w prawym pasie i w zakładce "Promocje". Promocje produktów dostępne są dla każdego składającego zamówienie. Obniżona kwota zostanie dodana do koszyka, stara cena widoczna przy produkcie stanowi jedynie formę informacji dla Klienta. Sklep sprzedaje produkt w cenie widocznej na stronie w momencie składania zamówienia. Początek i koniec promocji produktów następuje zgodnie z uznaniem Organizatora promocji.

b)      Rabaty przyznawane są uznaniowo, w ramach indywidualnych akcji promocyjnych. Rabaty są kwotowe, na określoną kwotę pieniężną określoną na rabacie. Aby wykorzystać przyznany rabat należy wpisać kod promocyjny w 3 kroku składania zamówienia- po dokonaniu wyboru formy przesyłki. Kwota rabatu odejmowana jest od wszystkich produktów znajdujących się w koszyku, również od tych, które podlegają aktualnie obniżce. Rabaty nie są odejmowane od kosztów wysyłki.

c)       Zniżki są przyznawane przez sklep kosmetyki-sklep24.pl na określony czas dla konkretnego Klienta. Zniżki są procentowe. Klient może w w/w czasie dokonać zamówieñ, a wartość zamówieñ zostanie pomniejszona o przyznaną zniżkę. Zniżki dotyczą wszystkich produktów w sklepie poza produktami podlegającymi aktualnie innej promocji. Zniżka nie dotyczy kosztów zamówienia. Zniżka zostanie przyznana jedynie Klientom, którzy założą konto w sklepie Organizatora.

Do kwoty zakupów nie doliczają się koszty wysyłki (jedynie koszty zakupionych produktów). Za zakupy rozumie się zakoñczoną, udaną transakcje. Zamówienie uznane jest za taką po wpływie środków na konto sklepu, co może nastąpić ze znacznym opóźnieniem w przypadku transakcji dokonywanych Pocztą Polską za pobraniem.  Produkty nieodebrane przez zamawiającego lub reklamowane nie będą doliczane do całkowitego kosztu zakupu. Zamówione produkty objęte czasową lub stałą obniżką są doliczane do  wartości zakupów, chyba że nastąpiły inne wymienione wcześniej czynniki.

Program Partnerski:

Aby otrzymać zniżkę 3% na okres 3 miesięcy należy dokonać zakupów za min 200zł w ciągu miesiąca (dotyczy wartości wszystkich dokonanych zamówieñ). Jeżeli w ciągu trwania zniżki dokona się dalszych zakupów za łączną kwotę min. 300zł zniżka zostanie podniesiona do 5% na okres 3 miesięcy od dnia przyznania wyższej zniżki. Każdy kolejny zakup (po przyznaniu wyższej zniżki) w sklepie wydłuża czas trwania zniżki o 2 miesiące od dnia dokonania zakupu.

Zniżki można otrzymywać wielokrotnie po wygaśnięciu poprzednio przyznanej zniżki.

Ponadto zniżki będą przyznawane uznaniowo niezależnie od Programu Partnerskiego w ramach innych akcji promocyjnych o których Klienci informowani będą na bieżąco w zakładce "Promocje i rabaty" oraz mailowo jeżeli zapisali się do newsletter’a.

Podczas składania zamówienia można jednocześnie skorzystać ze zniżki jak i z rabatu.

 

Regulamin promocji:

a)      Organizator promocji 

Organizatorem promocji jest sklep

www.kosmetyki-sklep24.pl

prowadzony przez Przybył&Przybył s.c. A. Przybył, D. Przybył

z siedzibą w Baranowie ul. Klonowa 14 , 62-081 Przeźmierowo;

działający na podstawie wpisów do działalności gospodarczej:

Przybył Adela-Wójt Gminy Tarnowo Podgórne pod numerem 004496

Przybył Dariusz-Prezydent Miasta Poznania pod numerem 56754/2007 

b)      Czas trwania Promocji 

Czas trwania każdej promocji zostanie określony w zasadach  /pkt e) Regulaminu/danej promocji. 

c)       Uczestnik promocji 

Uczestnikiem promocji zwanym dalej Uczestnikiem może być osoba,  która założy konto na stronie www.kosmetyki-sklep24.pl i dokona zakupu. 

d)      Aktualnie trwające promocje: 

a.       Program Partnerski

e)      Zasady aktualnych Promocji: 

a.       Program Partnerski

a.1 Czas trwania promocji.

Promocja trwa w sposób nieprzerwany od dnia jej ogłoszenia tj. 7.05.2012r. do odwołania.

a.2 Cel promocji

Promocja ma na celu gratyfikację stałych Klientów, którzy dokonują regularnych zakupów w sklepie

a.3 Definicje

Zakupy- przez zakupy rozumie się zakoñczone transakcje, czyli po wpłynięciu środków na konto Organizatora /patrz pkt a) Regulaminu/. Zakupy dotyczą tylko zakupionych produktów dostępnych w sklepie. Koszty przesyłki nie są wliczane do wartości zakupów. Produkty objęte innymi promocjami również doliczają się do wartości zamówienia.

Sklep- poprzez określenie "sklep" rozumie się sklep internetowy Organizatora dostępny pod adresem www.kosmetyki-sklep24.pl

Promocja- przez określenie Promocja rozumie się Program Partnerski

a.3 Zasady promocji

Każdy Uczestnik /jak w pkt c) Regulaminu/ który dokona zakupów na łączną kwotę 200zł  w ciągu miesiąca (czas liczony za pomocą zmiany miesiąca daty od dnia złożenia zamówienia np. jeżeli pierwsze zamówienie zostało złożone dnia 12.01, koniec okresu w którym należy dokonać zakupów za łączną kwotę 200zł trwa do 11.02 włącznie) otrzyma zniżkę 3% na okres 3 miesięcy od dnia przyznania zniżki. Zakupów można dokonywać zgodnie z regulaminem sklepu www.kosmetyki-sklep24.pl 

Jeżeli Uczestnikowi przyznano zniżkę 3% i w ciągu jej trwania tj. w ciągu 3 miesięcy od dnia otrzymania zniżki dokona zakupów w Sklepie na łączną kwotę co najmniej 300zł jego zniżka zostanie zwiększona do 5% na zakupy w sklepie i przedłużona o kolejne 3 miesiące od dnia podniesienia zniżki. Każde kolejne zakupy Uczestnika dokonane w trakcie obowiązywania zniżki 5% przedłużą okres jej trwania o 2 miesiące od dnia dokonania zakupu.

Promocja trwa do odwołania.

Przyznane zniżki mają charakter okresowy. Zniżki obowiązują na cały asortyment sklepu dostępny pod adresem www.kosmetyki-sklep24.pl z wyłączeniem artykułów, które już zostały objęte inną promocją. Zniżki nie dotyczą kosztów przesyłki.

f)       Składanie reklamacji.

Każdemu uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji w zakresie niezgodności przeprowadzenia promocji z przedstawionym regulaminem.

Reklamacja powinna zawierać dane personalne uczestnika oraz powód reklamacji.

Reklamacja powinna być złożona w formie pisemnej

-listem poleconym na adres :

Przybył&Przybył s.c.

ul. Klonowa 14 , Baranowo

62-081 Przeźmierowo

-e-mailem wysłanym na adres:

adela.przybyl@kosmetyki-sklep24.pl

 Termin składania reklamacji koñczy 14 dni po zakoñczeniu trwania Promocji.

Złożone reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty otrzymania  reklamacji listem poleconym na adres podany w części V pkt.2 lub e-mail.

Uczestnik, który złoży reklamację zostanie powiadomiony o sposobie rozpatrzenia reklamacji najpóźniej w ciągu 21 dni od daty otrzymania reklamacji na adres podany w reklamacji lub e-mail.

 

Trwa przeszukiwanie, poczekaj chwilkę...